پشتیبانی سامان


فروش سامان


صفحه اصلی

معرفی زیر سیستمهای نرم افزار سامان
   سیستم حسابداری
            
  حسابداری تجاری
                       
تعریف و طبقه بندی حسابها
                       
ثبت سند افتتاحیه
                       
ثبت سند حسابداری
                         گزارشها
                                
دفاتر کل، معین، تفصیلی
                                
دفتر روزنامه
                                
تراز آزمایشی
                                
سود و زیان
                                
ترازنامه
                                
وجوه نقد
                                
نسبت های مالی
                                
گزارش های دوره ای
                                
سود ناخالص
                      
بستن دوره مالی
            
  حسابداری ارزی
            
  حسابداری دولتی
            حسابداری تلفیقی و تجمیعی

   سیستم مدیریت کالا ا
               سیستم خرید
            
  سیستم فروش
            
  سیستم تولید
            
  مدیریت انبار
            
  سیستم اموال

     سیستم چک
               سیستم اسناد دریافتنی
            
  سیستم اسناد پرداختنی

   سیستم حقوق و دستمزد

   مشخصات فنی

معرفی شرکت
            معرفی شرکت
            ابزار کار
            پروژه های اجرا شده
            عناوین تحقیقات و مطالعات

 

سند حسابداری

ورود اطلاعات در سيستم حسابداري از طريق فرم سند صورت مي پذيرد. در سيستم حسابداري سامان ثبت اطلاعات مالي در چندين فرم انجام گرفته ولی اصلي ترين و زير بنايي ترين فرم در نرم افزار سامان فرم سند حسابداري است. زيرا اين فرم بستر كليه اطلاعات ورودي به سيستم ميباشد. اين اطلاعات ميتوانند بصورت مستقيم در سند ثبت شده و يا از طريق فرم هايي چون فاكتور خريد يا فروش و … متاثر گردد.

ثبت اطلاعات و اصلاح در سند حسابداري، محدوديت تعداد ركورد نداشته و در سه قالب ثبت موقت، ثبت دائم و ثبت قطعي اطلاعات را نگهداري مينمايد. با ثبت سند اتمام كار در سيستم حسابداري فرا رسيده و از اين پس كاربران مشغول گزارش گيري و تحليل اطلاعات در قالب فرم هاي مختلف ميگردند. خروجي هاي سيستم حسابداري عبارتند از دفاتر روزنامه، كل، معين و تفصيلي، تراز آزمايشي دوره اي و تمام دوره در سطوح مختلف، گزارش ترازنامه و سود و زيان، و نهايتاً گزارش هاي نموداري و تحليلي از قبيل نسبت هاي مالي و منابع و مصارف. در ويرايش دولتي گزارشهاي مقايسه اي اعتبارات (بودجه) ،‌تخصيص اعتبار و هزينه ها قابل بهره برداري ميباشند. سرويس هاي جانبي از قبيل كنترل منطقي اسناد، بازسازي و درج اسناد، بستن دوره مالي و گشايش دوره جديد بصورت خودكار از ديگر ويژگي هاي سامان ميباشد.

 فهرست برخی از امکانات فرم تعریف حسابها از قرار زیر است:

تعداد نامحدود  سند.
تعداد نامحدود ردیف به ازای هر سند.
صدور خودکار آخرین شماره سند.
نمایش تاریخ روز به تاریخ شمسی یا میلادی.
سه مقطع ثبت سند. ثبت موقت، ثبت دایم و ثبت قطعی.
قابلیت ثبت سند به زبان فارسی و انگلیسی.
الصاق الکترونیکی پیوست اسناد. بصورت تصویر اسکن شده یا هر فایل کامپیوتری.
قابلیت ارجاء سند به کاربران دیگر در شبکه محلی LAN.
امکان جستجوی یک سرفصل در صورتی که کد حساب را بخاطر نداشته باشیم به روش های مختلف.
امکان تخصیص هر ردیف سند به یک مرکز و یا یک پروژه.
امکان درج شرح های استاندارد که دائماً مورد استفاده می باشند.
قابلیت نمایش مانده هر حساب و مراجعه به گزارش حساب از همین فرم.
قابلیت جستجو و بازیابی سند از همین فرم.
قابلیت  جابجایی یک شماره سند و اعمال تغییرات لازم در دیگر اسناد بصورت خودکار توسط سیستم.
قابلیت حذف سند و اصلاح خودکار شماره های بعد از آن سند توسط سیستم.
امکان رویت ساده اسناد بعد و قبل.
ثبت اطلاعات کاربران و تغییرات اعمال شده توسط هر کاربر در اسناد حسابداری.
قابلیت چاپ اسناد به روش های مختلف.
قابلیت طراحی شکل چاپی سند به دلخواه کاربر با استفاده از برنامه Crystal Report.
درج اطلاعات ارزی در هر ردیف سند.
انتقال خودکار اطلاعات اسناد به دفاتر و گزارش های مالی.
دریافت و ثبت اطلاعات یک سند از دیگر اسناد و یا بانکهای اطلاعاتی دیگر که بصورت Text ذخیره شده باشند
کنترل منطقی اطلاعات توسط نرم افزار از قبیل تراز بودن سند یا ماهیت حسابداری هر سرفصل.

و ...

صفحه بعد